Start cursus Awakening your Light Body

27 en 28 september

Start cursus Awakening your Light Body
Je basis van kracht

Door Froukje Buma en Jeroen Kuyper in Isis Sofia Keizersteeg 3, Dalfsen

Froukje en Jeroen: “We geven deze cursus nu 17 jaar en we kennen geen ander pad waarbij je zo snel:
* verruimde staten van licht en bewustzijn ervaart
* en makkelijk blokkades oplost
* een methode leert om met dagelijkse situaties op lichte, liefdevolle wijze om te gaan
* leert met alles te werken als energie
* op je zielspad komt en je levensdoel leert kennen
* leert stabiel en in je eigen energie te zijn
En nog veel meer………….

Awakening your Light Body is niet zomaar een cursus, maar een spiritueel pad waardoor je leert in vreugde en in liefde te leven vanuit je hoogste potentieel. In het proces van het ontwaken van je light body lossen angst, verdriet en oude pijn op in het licht. Je relaties worden beter en je gaat meer leven vanuit je hart.

In het proces van het doen ontwaken van je light body leer je tien nieuwe energiecentra in en rondom je lichaam kennen en ervaar je toestanden van verruimd, goddelijk bewustzijn.
De cursus is hoofdzakelijk ervaringsgericht en werkt door middel van geleide meditaties en energieoverdracht door middel van klanken. Doordat de meditaties op CD’s zijn opgenomen kun je thuis verder oefenen met de energiecentra en hun toepassingen.

Nieuw is dat je ook thuis aan de cursus Awakening your Light Body kunt deelnemen. De cursus is voor deelnemende cursisten dan via internet live te volgen! De kosten blijven hierbij hetzelfde. Voor ons ben je een cursist die op dat moment wordt meegenomen in de energie van de cursus.
Meer informatie over de cursus: http://www.israna.nl/cursussen/awakening-your-lightbody/awakening-introductie.html