Levina Kaarsemaker

Van kinds af aan had ik vragen waar ik onbevredigende antwoorden op kreeg, of helemaal niet. De kerk waar wij deel van uitmaakten had ook niet de antwoorden die mijn ziel raakten, en ik ben al vroeg zelf op zoek gegaan.

Dat vroeg om de diepte van het leven in te gaan en bracht naast pijn en wanhoop ook geleidelijk meer vreugde en rust in mijn ziel. De parels van het leven liggen veelal op de bodem, het vergt moed om in het onbekende af te dalen.

Mijn ervaring is dat na iedere diepe duik ik steeds een beetje meer gelouterd  boven kom, weer een oud velletje heb afgelegd. Cursussen, trainingen en opleidingen verschaften mij een raamwerk waarbinnen ik mijn ervaringen betekenis kon en kan geven: o.a. Rebirthing, Spiritual Respons Therapy, Sacred Heart Yoga, Professionele Communicatie, Familiepstellingen

Ik ben gezegend met kinderen en kleinkinderen, het heeft me heel veel gebracht. Het grootbrengen van kinderen was wat mij betreft deel van de weg naar de diepte – met alle schaduw en schittering die het betekend heeft.

Met het overnemen en runnen van boekhandel Ana Sofia heeft mijn ontwikkeling een nieuwe impuls gekregen. Gegroeid ben ik ook door het contact met zoveel mooie en boeiende mensen om me heen, iedere dag weer geraakt en ontroerd door inkijkjes in een mensenleven.

Het ontwikkelen van een therapeutisch centrum in Dalfsen (Isis Sofia) als thuisbasis voor mijn therapeutische praktijk was een nieuwe uitdaging. Het leerde me veel geduld, dicht bij mezelf te blijven en het proces te vertrouwen.

Hoe werk ik

Wie en wat is een mens en wat maakt mij tot mens, is een leidraad in mijn leven geweest. Welke dynamieken, beelden en overtuigingen spelen een vormende rol in het leven en kan het zijn dat we meer keus hebben dan we altijd aangenomen hebben. Wat bezielt mij en wie ben ik dan, zijn nog steeds vragen die er voor mij toe doen.

Vanuit mijn portie ervaring en vaardigheden heb ik me ontwikkeld tot gids in het onbekende land van onze binnenwereld.

We hebben al vroeg geleerd dat het niet oké is om daar te vertoeven en zo zijn we vervreemd geraakt van wat feitelijk onze woning is. We hebben geleerd dat we meer waardering en acceptatie krijgen als we “op bezoek bij de buren” zijn, ongeacht of die buur nu familie of verdere anderen betreft. We houden ons vooral bezig met wat daar gebeurt en wat (we denken dat) daar nodig is.

Ondertussen vervalt ons eigen huis tot chaos, we weten niet eens meer hoe het er uit ziet en als gevolg zijn we meestal ook huiverig om er naar te kijken. We houden de deur dicht, want “wat niet weet, wat niet deert”. Je hangt tenslotte niet “je vuile was buiten”.

Zoals in de buitenwereld soms een schoonmaakploeg komt helpen met het ordenen en schoonmaken van een huis, net zo reik ik je middelen aan om je innerlijke huis op orde te krijgen zodat je daar weer wonen kunt. Anders gezegd: je vindt je autonomie weer terug – zelf aan het stuur van je eigen leven. Vanuit de veiligheid en vertrouwdheid van je eigen plek ziet de wereld er beslist anders uit.

Naast dialoog gebruik ik verschillende werk-vormen zoals lichaamsbewustwording, innerlijke beelden, systemisch werk (familieopstellingen) met een groep iedere 2 weken, creatieve ex-pressie, al naar gelang in het moment dienst-baar is.

Ik ben lid van het NVPA (Ned. Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) en het RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg)

Voor wie

  • niet lekker in je vel
  • traumathematiek
  • rouwverwerking
  • werkgerelateerde vragen
  • reïntegratie
  • vermoeidheid/burn-out
  • relatiethematiek


Mijn praktijk is gevestigd in Dalfsen:

Moana Sofia (centrum Isis Sofia)

Keizersteeg 3

7722 VB Dalfsen

info@isissofia.nl

of rechtstreeks:  0651182656