Levina

Kaarsemaker

Levina Kaarsemaker

Van kinds af aan had ik vragen waar ik onbevredigende antwoorden op kreeg, of helemaal niet. De kerk waar wij deel van uitmaakten had ook niet de antwoorden die mijn ziel raakten, en ik ben al vroeg zelf op zoek gegaan.

Dat vroeg om de diepte van het leven in te gaan en bracht naast pijn en vertwijfeling ook geleidelijk steeds meer vreugde en rust in mijn ziel.

De parels van het leven liggen veelal op de bodem, het vergt moed om in het onbekende af te dalen.

Mijn ervaring is dat na iedere diepe duik ik steeds een beetje meer gelouterd boven kom, weer een oud velletje heb afgelegd. Cursussen, trainingen en opleidingen verschaften mij een raamwerk waarbinnen ik mijn ervaringen betekenis kon en kan geven: o.a. Rebirthing, Spiritual Respons Therapy, Sacred Heart Yoga, Professionele Communicatie, Familieopstellingen en allerlei vormen van werken met energie.

Ik ben gezegend met kinderen en kleinkinderen, het heeft me heel veel gebracht. Het grootbrengen van kinderen was wat mij betreft deel van de weg naar de diepte – met alle schaduw en schittering die dat met zich mee gebracht heeft.

Boekhandel Ana Sofia

Met de start van boekhandel Ana Sofia (1998) heeft mijn ontwikkeling een nieuwe impuls gekregen. Gegroeid ben ik ook door het contact met zoveel mooie en boeiende mensen om me heen, iedere dag weer geraakt en ontroerd door inkijkjes in een mensenleven.

Isis Sofia in Dalfsen

Het ontwikkelen van Isis Sofia in Dalfsen, aanvankelijk als thuisbasis voor mijn praktijk als therapeut, was een nieuwe uitdaging. Het leerde me veel geduld, dicht bij mezelf te blijven en het proces te vertrouwen. Dat het veel groter en grootser werd dan ik me kon voorstellen, maakte dat ik ook hierin steeds weer nieuwe lagen in mezelf had aan te kijken en te integreren.

Mensen vragen me met enige regelmaat: houdt het dan nooit op… ?

En mijn antwoord is dan steevast: nee, zolang wij in een fysiek lichaam wonen, duwt ons interne kompas ons steeds weer in nieuwe velden om te ervaren, verder te groeien en te integreren.

Wat doe ik?

Wie en wat is een mens en wat maakt mij tot mens, is altijd een leidraad in mijn leven geweest. Welke dynamieken, beelden en overtuigingen spelen een vormende rol in het leven. En: kan het zijn dat we meer keus hebben dan we altijd geleerd en aangenomen hebben?

Ervaring en vaardigheden

Vanuit mijn ervaring en vaardigheden heb ik me ontwikkeld tot gids in het meer en minder bekende land van onze binnenwereld.

Onze binnenwereld

We hebben al vroeg geleerd dat het ongemakkelijk/ongewenst is om daar te vertoeven en zo zijn we vervreemd geraakt van die binnenwereld wat feitelijk onze woning is. We hebben geleerd dat we meer waardering en acceptatie krijgen als we “op bezoek bij de buren” zijn (luisteren naar externe autoriteit), ongeacht of die buur nu familie of verdere anderen betreft. We houden ons vooral bezig met wat daar gebeurt, wat (we denken dat) daar nodig is en wat er verwacht wordt.

Chaos in ons (binnen)huis

Ondertussen vervalt ons eigen (binnen)huis tot chaos, we weten niet eens meer hoe het er uit ziet en als gevolg zijn we meestal ook huiverig om er naar te kijken. We houden de deur dicht, want “wat niet weet, wat niet deert”. Je hangt tenslotte niet “je vuile was buiten”.

Schoonmaakploeg

Zoals in de buitenwereld soms een schoonmaakploeg komt helpen met het ordenen en schoonmaken van een huis, net zo reik ik je middelen aan om je innerlijke huis op orde te krijgen zodat je daar weer wonen kunt. Anders gezegd: je vindt je autonomie weer terug – zelf aan het stuur van je eigen leven. Vanuit de veiligheid en vertrouwdheid van je eigen plek ziet de wereld en dus ook jouw leven er beslist anders uit.

Verschillende werkvormen

Naast dialoog gebruik ik verschillende werkvormen zoals lichaams- en adembewustwording, innerlijke beelden en systemisch werk (familieopstellingen). Ik werk op individuele basis en 1x in de maand in een groepssetting.

Bekijk de agenda voor wanneer activiteiten zijn ingepland.

Meer informatie?